Mediation: Zo werkt het

Tijdens een kennismakingsgesprek krijgt u antwoord op al uw vragen. Daarnaast krijgen alle partijen de gelegenheid om over het conflict te vertellen.

Als u besluit om uw probleem op te lossen via mediation, maken we concrete afspraken over de spelregels voor het mediationtraject. Hieronder vallen de eerdergenoemde uitgangspunten van vrijwilligheid, geheimhouding en vertrouwelijkheid. Maar ook de verdeling van de kosten komt hierin aan bod. Alle afspraken leggen we vast in een mediationovereenkomst, die alle partijen ondertekenen.

Vervolgens voeren we een aantal gesprekken met alle betrokkenen samen. Een gesprek duurt anderhalf tot twee uur. Het uitgangspunt is om binnen enkele weken tot een voor alle betrokkenen bevredigend resultaat te komen.

Als er een oplossing is gevonden is er de mogelijkheid om afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst beschrijft uw rechten en plichten. Met de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst verklaart u dat u zich houdt aan dat wat u bent overeengekomen. Niet in alle mediationtrajecten is het noodzakelijk om de afspraken vast te leggen in een overeenkomst, de situatie en relatie bepalen deze keuze.

Als de mediation is afgerond kan er als dat wenselijk is gekozen worden voor nazorg in de vorm van coaching.