Mediation voor Hoogbegaafden

Ook als hoogbegaafde is er een kans dat u gedurende uw leven met conflicten te maken krijgt. De oorzaak voor deze conflicten kan samenhangen met een andere manier van denken en beleven. Het is goed mogelijk dat deze andere manier van denken en beleven leidt tot communicatieproblemen. Eigenschappen die de communicatie kunnen bemoeilijken zijn: focus op inhoud, ander tempo en complexiteit van denken, intense beleving, introversie, perfectionisme, andere humor, gedrevenheid, non-conformistisch denken en een sterke behoefte aan autonomie. Conflicten kunnen zich voordoen in alle levensgebieden. Herkent u zichzelf als hoogbegaafde in conflicten met uw werkomgeving, onderwijs, familie, buren of met uw partner en/of kinderen?

Ik kan in deze situaties als Mediator een rol spelen. Vanuit mijn eigen ervaring en deskundigheid op gebied van HB herken ik de patronen en valkuilen die een goede communicatie verstoren. In deze situaties blijf ik als mediator onpartijdig maar richt ik mij op het overbruggen van de verschillen en het zoeken naar een betere balans. Naast als Mediator op te treden voor hoogbegaafden kan ik ook een coachende rol spelen in gesprekken of op individueel gebied.

Onderwijs begeleiding en bemiddeling

Tijdens de schoolperiode of studietijd kunnen hoogbegaafde kinderen en jongeren aanpassingen nodig hebben in het onderwijsaanbod. Een passend aanbod realiseren waar rekening wordt gehouden met het tempo en niveau van leren van deze leerlingen is niet eenvoudig en vaak een uitdaging voor het onderwijs. De verschillende belangen die de school, ouders en leerlingen hebben kunnen ervoor zorgen dat er een conflictsituatie ontstaat. Om dit te voorkomen is het van belang de communicatie open te houden.

Ik begeleid gesprekken tussen ouders en onderwijs om te voorkomen dat irritaties ontstaan en bemiddel vanuit mijn rol als mediator als deze toch tot een conflict hebben geleid.