Wat is Mediation

Een mediation tocht maakt u samen. De stroom in het proces loopt van exploratie naar onderhandelen naar besluitvorming. Mediation richt zich op ‘er samen uitkomen’. Het is een vorm van bemiddeling waarbij de mediator de communicatie en onderhandelingen tussen cliënten begeleidt om vanuit werkelijke belangen tot een optimaal besluit te komen.

Mediation is geschikt bij conflicten waar het gaat om de relatie tussen mensen. De nadruk ligt op verbetering van de onderlinge relatie door samen te werken aan een oplossing, zelfs bij een juridische relatie zoals in buurtconflicten, echtscheiding of arbeidsconflicten.

Als u kiest voor mediation dan kiest u voor zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid. U bepaalt als deelnemers zelf het verloop van de onderhandelingen en het proces. De Mediator bepaald niet de uitkomst van het geschil dit doet u zelf.

Tijdens de mediation is er altijd sprake van:

  • Zelfbeschikking
  • Vrijwilligheid
  • Vertrouwelijkheid

Verder is het van belang:

  • Dat u zich wilt inzetten voor het proces, er moet sprake zijn van commitment van beide partijen.
  • Dat u zich gedurende het proces vrij voelt om van mening te veranderen, uw creativiteit om tot een oplossing te komen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.
  • Dat u in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen en/of mandaat heeft.
  • Dat u bereid bent om naar elkaar te luisteren en respectvol met elkaar om wilt gaan.

Het proces van een mediation heeft een aantal fasen. Het gaat om een gestructureerd proces met vaste onderdelen. De Mediator begeleidt u op een professionele wijze door deze fasen om een zo effectief mogelijke oplossing te waarborgen en deelnemers er op een verantwoorde manier uit te laten komen.