Resultaten van mediation

Herstel van communicatie. Mediation zorgt ervoor dat het gesprek met elkaar weer op gang komt. Door het delen van frustraties en emoties kan er duidelijkheid verkregen worden over de onderliggende belangen. Van daaruit kan er gezocht worden naar een voor ieder aanvaardbare oplossing.

Herstel van de samenwerking. Betrokken partijen komen in beweging: ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en de consequenties van hun handelen. Ze winnen elkaars vertrouwen in kleine stapjes terug. De verstandhouding verbetert. Door het maken van gedegen afspraken is het mogelijk de samenwerking te hervatten.

Respectvolle beëindiging van de samenwerking. Het kan gebeuren dat partijen besluiten om de (werk)relatie te beëindigen. Omdat alles aan de orde is geweest, ook de emotionele aspecten van het conflict, hebben partijen vaak geen behoefte meer om na afloop negatieve uitlatingen over elkaar te doen. Zo neemt men respectvol afscheid van elkaar.

Beëindigen van eventuele aanstaande of lopende juridische procedures.