Coaching

Naast mediation is het ook mogelijk om afspraken te maken voor coaching; individueel of als groep. Ik ben een ervaren coach en trainer met een pedagogische achtergrond en diverse opleidingen op gebied van coaching.

Iedereen heeft momenten in het leven waarop er te veel spanning ontstaat of depressieve klachten naar aanleiding van gebeurtenissen op gebied van werk of privé zoals bij; verlies, rouw, een burn-out, een bore-out of stress.

Empowerment staat voor mij centraal in het opnieuw vormgeven van het leven. Verdriet en stress brengen emotionele en fysieke klachten met zich mee. De coaching is erop gericht om evenwicht in dit samenspel terug te brengen.

Ik richt me op jongeren en volwassenen die vragen hebben of vastlopen. Daarnaast geef ik met mijn partner 3-daagse trainingen aan groepen mensen die behoefte hebben om hun leven anders vorm te geven. In deze training ligt de focus op jouw kracht, kwaliteit en talent.

 Voor hoogbegaafden is er een grotere kans om vast te lopen doordat zij zich niet voelen passen in de werkomgeving of in relaties. Vanuit snel en complex denken matchen eigen verwachtingen niet altijd met de omgeving. Door verbindingen te ervaren waar anderen deze niet herkennen kan er een afstand ontstaan in communicatie. Veel hoogbegaafden beleven omgeving -en eigen prikkels intens. Overprikkeling op allerlei gebied kan een valkuil zijn, anderzijds is uitdaging erg belangrijk zodat zij op een passende manier geïnspireerd worden. Omdat het als hoogbegaafde niet makkelijk is om een spiegel te vinden in anderen kan het vormen van inzicht over de eigen persoonlijkheid achterblijven. Ik kan ondersteunen op de weg terug naar een passender en positiever zelfbeeld met meer duidelijkheid over behoeften en wensen.

Ook ouders van kinderen met hoogbegaafde kinderen bied ik begeleiding aan. Vaak brengt de vaststelling van hoogbegaafdheid bij kinderen ook een bewustwordingsproces bij ouders op gang.  Deze bewustwording kan gepaard gaan met emotionele pijn en stress.

Daarbij vraagt het vinden van aansluiting voor hoogbegaafde kinderen binnen onderwijs en de communicatie met leeftijdgenoten extra aandacht. Als ervaringsdeskundig ouder heb ik meer dan voldoende kennis om andere ouders in deze processen te begeleiden en te adviseren.

Begeleiding van jonge hoogbegaafde kinderen bied ik niet, wel kan ik adviseren als het gaat om het vinden van passende ondersteuning of onderwijs.